Billes tungstène Œuf

 

Billes tungstène Dark Olive

 

Billes tungstène Green Olive

 

Billes tungs blanche

 

Billes tungstène orange peinte

 

Billes tungstène chocolat